Articles by: Nguyen Si Hoang Tu

Hosting / Lưu trữ website

VDA cung cấp dịch vụ Hosting (Lưu trữ website). Giá: VDA sẽ tư vấn tùy theo nhu cầu của khách hàng hoặc doanh nghiệp sẽ tư vấn gói phù hợp.

Read More

Print Collateral

Marketing collaterals Print Advertising Brochure / Catalogues Editorial design Annual reports Direct Mail Sale kit POSM

Read More

Branding & Identity Design

Brand consulting Naming & Slogan Logotype Visual identity system Packaging & Label design Brand applications Brand environmental Keyvisual campaign Brand guidelines

Read More

ABOUT VDA

VDA (Vietnam Digital Art) được thành lập năm 2006, và được bắt đầu sở hữu bởi công ty VDA Marketing (2021) – một doanh nghiệp chuyên nghiệp về lĩnh vực Digital Marketing tại Việt Nam. VDA là một trong Digital Marketing Agency tiên phong tại Việt Nam trong Modern Branding […]

Read More