Thực Tập Sinh

THỰC TẬP SINH ngành DIGITAL MARKETING tại Đà Nẵng.

VDA tuyển dụng chương trình THỰC TẬP SINH ngành DIGITAL MARKETING tại Đà Nẵng. Công ty VDA Marketing ra mắt chương trình THỰC TẬP SINH có trả thực tập phí bắt đầu đăng ký từ ngày 5-9-2022 tại Đà Nẵng. Đây là chương trình đào tạo nghề thực tế dưới […]

Read More

THỰC TẬP SINH Thiết Kế Nội Thất

VDA tuyển dụng chương trình THỰC TẬP SINH ngành THIẾT KẾ NỘI THẤT tại Đà Nẵng. VDA ra mắt chương trình THỰC TẬP SINH có trả thực tập phí bắt đầu đăng ký từ ngày 5-9-2022 tại Đà Nẵng. Đây là chương trình đào tạo nghề thực tế dưới hình […]

Read More